Καριέρα

Είμαστε μια εταιρεία με εξέλιξη και πορεία, όπου σαφώς
και υπάρχει η δυνατότητα καριέρας σε εμάς, αρκεί
να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Τεχνικός Δικτύων

Συνεργάτης Εσωτερικός

Αναζητούμε τεχνικό αυτής της ειδικότητας για να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους τεχνικούς της εταιρείας μας.

Τεχνικός Οπτικών Ινών

Συνεργάτης Εσωτερικός

Αναζητούμε τεχνικό αυτής της ειδικότητας για να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους τεχνικούς της εταιρείας μας.

Ηλεκτρολόγος

Συνεργάτης Εσωτερικός

Αναζητούμε τεχνικό αυτής της ειδικότητας για να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους τεχνικούς της εταιρείας μας.

Εφαρμοστής

Συνεργάτης Εσωτερικός

Αναζητούμε τεχνικό αυτής της ειδικότητας για να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους τεχνικούς της εταιρείας μας.

Καριέρα στην GIANT

Συνεργάτης